Home

KLIVA – Vesitase, ekosysteemipalvelut ja metallikulkeuma muuttuvassa ilmastossa.KLIVA-podcast:

KLIVA på svenska – presentation KLIVA-podcast

Det har blivit dags att prata även på svenska. På första avsnittet presenterar projektkoordinatorn Mari podcasten och pratar om projektet med koordinatorn på Länsstyrelsen i Västerbotten.
  1. KLIVA på svenska – presentation
  2. 5. Ekosysteemipalvelut
  3. 4. Vesitase ja valuma-aluemallinnus
  4. 3. Vesistöjen valuma-alueet
  5. 2. Happamat sulfaattimaat

@klivab Instagram: