KLIVA-podcast

Podcastia suomen ja ruotsin kielillä

KLIVA-hankkeen oma podcast on nimeltään KLIVA-podcast. Podcast-sarjassa keskustellaan veteen liittyvistä ympäristökysymyksistä ja kuinka ne liittyvät paikallisiin elinkeinoihin maa- ja metsätaloudessa. Jaksoja tehdään sekä suomen- että ruotsinkielisinä.

KLIVA-podcast kuunneltavissa:

8. Svenska miljömål KLIVA-podcast

Hur går det med miljömålen i KLIVA:s projektområde Hertsångerälven? Vad menas egentligen med miljömål? Detta och annat kring vattenfrågor diskuteras i det åttonde avsnittet av KLIVA-podcasten. Mer information: Miljömålen i Västerbotten 20 år (lansstyrelsen.se). Som gäst i avsnittet är Lotta Ström som jobbar med att samordna miljömålsarbetet och med miljöövervakning på Länsstyrelsen Västerbotten. Dessutom koordinerar hon Länsstyrelsens KLIVA-arbete. Ida-Maria Huuhka fungerade som värd och redigerade avsnittet.
  1. 8. Svenska miljömål
  2. 7. Kaksitasouomat
  3. 6. KLIVA på svenska – presentation
  4. 5. Ekosysteemipalvelut
  5. 4. Vesitase ja valuma-aluemallinnus

Muut podcastin julkaisualustat

Podcastia voi kuunnella myös seuraavilta sivuilta:

Podcast-jaksot tekstimuodossa

Kaikki podcast-jaksomme löytyvät myös tekstimuodossa, pdf-tiedostoina alla olevista linkeistä.