KLIVA-hanke

Hankkeesta lyhyesti

Tekstitetyllä videolla kuvataan hanketta ja sen tavoitteita muutamalla lauseella.

Alla oleva video on ELY-keskuksen Youtube-kanavalla julkaistu video Laihianjoesta. Videolla alueen asukas, Lauri Kangas, kertoo havainnoistaan joelta. Lisäksi KLIVA-hankkeen koordinaattori Mari Lappalainen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta johdattelee aiheeseen.

Yhteistyöllä kestävään vesienhallintaan

KLIVA – Vesitase, ekosysteemipalvelut ja metallikulkeuma muuttuvassa ilmastossa, on pääosin EU-rahoitteinen, Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmaan kuuluva hanke. Hanke käynnistyi syksyllä 2019 ja jatkuu lokakuuhun 2022 asti.

Kliva-hankkeen pääteemana on kestävä vesienhallinta. Hankkeessa etsitään virikkeitä ilmastoon sopeutettuihin maa- ja metsätalouden toimenpiteisiin tarkentamalla kokonaiskuvaa valuma-alueen vesivirroista ja -varannoista. Tavoittelemalla luonnollisempaa vesitasetta ja vähäisempää kuormitusta happamilta sulfaattimailta luodaan edellytykset kestävään tuotantoon, luonnon monimuotoisuuteen ja parempaan vesien laatuun.

Hankkeessa on mukana kumppaneita sekä Suomesta että Ruotsista. Hanke keskittyy Pohjanlahden rannikkoseuduille Merenkurkun molemmilla puolilla. Hankkeen budgetti on kokonaisuudessaan 1 836 420 euroa. Rahoittajina toimivat Botnia-Atlantica ohjelma, Pohjanmaan liitto sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen.


Hankkeen osapuolet:

logo: ELY-keskus

logo: Åbo Akademi

logo: SGU

logo: SYKE

logo: Länsstyrelsen Västerbotten

logo: GTK

logo: Skogsstyrelsen

logo: Metsäkeskus

logo: Linne-universitet