KLIVA-hanke

KLIVA- Vesitase, ekosysteemipalvelut ja metallikulkeuma muuttuvassa ilmastossa, on Interreg Botnia-Atlantica -hanke, joka alkoi vuonna 2019 ja jatkuu toukokuuhun 2022 asti.

KLIVA antaa virikkeitä ilmastoon sopeutettuihin maa- ja metsätalouden toimenpiteisiin tarkentamalla kokonaiskuvaa valuma-alueen vesivirroista ja -varannoista. Tavoittelemalla luonnollisempaa vesitasetta ja vähäisempää kuormitusta happamilta sulfaattimailta luodaan edellytykset kestävään tuotantoon, luonnon monimuotoisuuteen ja parempaan vesien laatuun.

Hankkeen budgetti on kokonaisuudessaan 1 836 420 euroa. Rahoittajana toimii Botnia-Atlantica ohjelma, Pohjanmaan liitto sekä Ruotsin meri- ja vesiviranomainen.


Hankkeen osapuolet

KLIVA-hankkeen osapuolet ovat:


%d bloggers like this: