Lisätietoa

Ajankohtaista

KLIVA-hankkeen loppuseminaari järjestettiin 7. syyskuuta 2022 Uumajassa. Seminaarin esitykset löytyvät täältä: hankkeen loppuseminaari (kliva.org).

KLIVA-hankkeen ydinsisältö on esitetty tarinakartan muodossa: Kestävä tuotanto muuttuvassa ilmastossa (lansstyrelsen.se).

Raportteja

Nordberg, K. & Ghorbanzadeh, S. 2022. Att vårda vattendrag tillsammans:
Kommunikation och anpassning till klimatförändringens utmaningar
i Hertsångerälven och Toby å (Laihianjoki). Regionalvetenskap, Åbo Akademi i Vasa. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4232-8. Suomenkielinen yhteenveto:

Söderfjärdenin aktiviteetit. Raportti kokonaisuudessaan ruotsiksi (pdf). Suomenkielinen yhteenveto:

Youtube

KLIVA-hankkeen Youtube-video Laihianjoesta (youtube.com)

GTK 25.5.2021, webinaari Happamat sulfaattimaat – ennen, nyt ja tulevaisuudessa (youtube.com)

KLIVA-putkipatoseminaari – Hannu Marttila (youtube.com)

KLIVA-putkipatoseminaari – Sara Vaskio (youtube.com)

Ekosysteemipalvelut, kestävä kehitys ja maaseutu-luento (youtube.com)


Esitteitä


KLIVA-hankkeesta muualla

Blogiteksti 6/2022: Ilmastonmuutos näkyy Pohjanmaan vesissä (eteläpohjanmaanely.wordpress.com)

Blogiteksti 6/2021: Monimuotoinen Laihianjokilaakso (etelapohjanmaanely.wordpress.com)

Blogiteksti 5/2020: Rajat ylittävää yhteistyötä ilmastonmuutoksessa (eteläpohjanmaanely.wordpress.com)

Tiedote 2/2020 (ely-keskus.fi): KLIVA-hankkeessa etsitään työkaluja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Tiedote 4/2021 (sttinfo.fi): Happamien sulfaattimaiden typpivarannot odotettua suuremmat.

Interreg Botnia-Atlantica esittely hankkeesta (botnia-atlantica.eu)

Hankejuliste (pdf, botnia-atlantica.eu)

Metsäkeskuksen hanke-esittely (metsakeskus.fi)


Ota yhteyttä

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, projektikoordinaattori Mari Lappalainen (mari.lappalainen@ely-keskus.fi).