Mallialueet

KLIVA-hankkeella on mallialueita Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa ne sijaitsevat Laihianjoella Pohjanmaalla. Ruotsissa ne sijaitsevat Hertsångerälvenillä (Kålabodaån) Västerbottenissa.

Kartta Laihianjoen valuma-alueesta.
Laihianjoen valuma-alue Suomessa.

Nämä kaksi aluetta edustavat pieniä rannikkovesistöjä ja ovat yhtä suuria (valuma-alueen pinta-ala on runsaat 500 neliökilometriä). Näillä alueilla esiintyy runsaasti maa- ja metsätaloutta.

Kartta Hertsångerälvenin valuma-alueesta.
Hertsångerälvenin valuma-alue Ruotsissa.

Valuma-alueilla:

  • Selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia alueella mallinnuksen avulla.
  • Kehitetään viestintämalli, jolla eri intressiryhmät saadaan mukaan keskusteluun.

Hankkeessa mallinnetaan valuma-alueen vesitasetta ja veden laatua. Tarkastelemme nykytilaa ja kuinka se voi muuttua tulevaisuudessa. Lisäksi mallinnuksen avulla voidaan kartoittaa erilaisia riskialueita ja tarkastella erilaisten vesitaseeseen vaikuttavien toimenpiteiden vaikutusta. Mallinnuksen pohjalle tarvitaan monenlaista taustatietoa ja kalibrointidataa, jota myös kerätään hankkeessa. Erityisesti kerätään tarkempaa tietoa veden virtaamista, veden laadusta ja happamien sulfaattimaiden esiintymisestä.

Viestintämallia kehitetään käymällä keskusteluja paikallisten toimijoiden, maanomistajien ja asukkaiden kesken käyttäen lähtökohtana alueen ekosysteemipalveluja. Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle tarjoamia hyötyjä, kuten ravinto ja erilaiset raaka-aineet sekä virkistys. Keskustelujen kautta selvitetään myös ekosysteemipalveluiden esiintymistä. Hankkeessa halutaan myös lisätä ymmärrystä ekosysteemipalveluiden merkityksestä. Osa ekosysteemipalveluista on ihmiselle vähemmän näkyviä, kuten ravinteiden kierrätys, veden puhdistus tai hiilen sidonta maahan.


%d bloggers like this: