Säännöstelypato

SB Dam – Säännöstelypato Söderfjärdenissä

Toukokuussa 2018 asennettiin automaattinen säännöstelypato, SB Dam (South Bay Dam), Nackdiket-valtaojaan Söderfjärdenissä. Söderfjärden on meteoriittikraatteri, joka tänä päivänä on avointa peltomaisemaa.

Nackdiket Söderfjärdenissä
SB Dam säännöstelypadon vaikutusalue on 145 ha.

Padon tarkoituksena on pidättää vettä ojassa kesän aikana. Sitä kautta ehkäistään kuivuutta ja vähennetään myös happamien sulfaattimaiden vaikutusta veden laatuun. Idea padon rakentamiseen tuli paikallisilta maanviljelijöiltä, joiden mukaan ojat ovat kesäisin tarpeettoman tyhjiä ja ojien pohjalla kasvaa runsaasti kasvillisuutta, joka aiheuttaa liettymistä.

Säännöstelypato
Pato toimii aurinkoenergialla.

Tällaiset säännöstelypadot toimivat parhaiten tasaisilla alueilla, joilla saavutetaan suuri vaikutusalue. SB Dam-padon vaikutusalue on noin 145 ha. Pato toimii aurinkoenergialla. Padon kehitystyössä mukana olivat Pro Agria, Salaojituksen tukisäätiö, Kaivotuote, När-Motor sekä Kliva-hankkeen edeltäjä VIMLA-hanke (vimlavatten.org). Padon toimintaa ja hyötyjä seurataan Kliva-hankkeessa.

Tutkimuskoekenttä

SB Dam sijaitsee Präståkern-tutkimuskentän läheisyydessä. Tutkimuskentällä kehitetään ja sovelletaan menetelmiä, joita voidaan käyttää erityisesti sulfaattimaiden maanviljelyn aiheuttamien haittojen vähentämiseen. Aiemmin veden kyllästämissä hapettomissa oloissa olleet sulfaattikerrostumat ovat maankohoamisen ja kuivatuksen seurauksena joutuneet kosketuksiin hapen kanssa, jolloin syntyy rikkihappoa. Samalla maaperästä vapautuu myrkyllisiä metalleja. Koekentillä on tutkittu perinteistä salaojitusta, säätösalaojitusta sekä lisäveden johtamisella varustettua säätösalaojitusta. Tutkimukset Präståkern-alueella alkoivat vuonna 2010.

Yhteenveto tähänastisista tutkimustuloksista