Säännöstelypato

SB Dam – Säännöstelypato Söderfjärdenissä

Toukokuussa 2018 asennettiin automaattinen säännöstelypato, SB Dam (South Bay Dam), Nackdiket-valtaojaan Söderfjärdenissä. Söderfjärden (Wikipedia) on meteoriittikraatteri, joka tänä päivänä on avointa peltomaisemaa.

Padon tarkoituksena on pidättää vettä ojassa kesän aikana. Sitä kautta ehkäistään kuivuutta ja vähennetään myös happamien sulfaattimaiden vaikutusta veden laatuun. Idea padon rakentamiseen tuli paikallisilta maanviljelijöiltä, joiden mukaan ojat ovat kesäisin tarpeettoman tyhjiä ja ojien pohjalla kasvaa runsaasti kasvillisuutta, joka aiheuttaa liettymistä.

Tällaiset säännöstelypadot toimivat parhaiten tasaisilla alueilla, joilla saavutetaan suuri vaikutusalue. SB Dam-padon vaikutusalue on noin 145 ha. Pato toimii aurinkoenergialla. Padon kehitystyössä on ollut mukana VIMLA-hanke (vimlavatten.org), Pro Agria, Salaojituksen tukisäätiö, Kaivotuote ja När-Motor. Padon toimintaa ja hyötyjä seurataan KLIVA-hankkeessa.

SB Dam sijaitsee Präståkern-tutkimuskentän läheisyydessä. Tutkimuskentällä kehitetään ja sovelletaan menetelmiä, joita voidaan käyttää erityisesti sulfaattimaiden maanviljelyn aiheuttamien haittojen vähentämiseen. Aiemmin veden kyllästämissä hapettomissa oloissa olleet sulfaattikerrostumat ovat maankohoamisen ja kuivatuksen seurauksena joutuneet kosketuksiin hapen kanssa, jolloin syntyy rikkihappoa. Samalla maaperästä vapautuu myrkyllisiä metalleja. Koekentillä on tutkittu perinteistä salaojitusta, säätösalaojitusta sekä lisäveden johtamisella varustettua säätösalaojitusta. Tutkimukset Präståkern-alueella alkoivat vuonna 2010.


%d bloggers like this: